Sound Progression trials online music sessions

Sound Progression is trialling a series of free music-based online sessions, during the month of May, aimed at young people aged 10 to 21 years. We would like to invite our regular session attendees as well as other young people in Cardiff and the surrounding areas to get involved in music-making through a wide range of 30-60 minute Zoom-based sessions.

The music technology courses will use free to download software and will require a computer with a minimum i3 processing capability. We are also offering guitar, singing and music theory sessions designed to support all abilities and experiences.

Please complete the form linked https://forms.gle/2kk8QgSuSrZVGkkF8 to express your interest in participating. Session places will be based on first come first served.

Check out our team here

Sound Progression yn cyflwyno sesiynau creu cerddoriaeth ar-lein

Yn ystod mis Mai, bydd Sound Progression yn cyflwyno cyfres o sesiynau ar-lein am ddim ar wahanol agweddau o greu cerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 a 21 oed. Bydd y gweithgareddau yma’n digwydd trwy gyfres o sesiynau Zoom amrywiol (rhwng 30-60 munud). Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd wedi cymryd rhan yn ein gweithgareddau o’r blaen i ymuno â’r sesiynau yn ogystal ag unrhyw bobl ifanc o Gaerdydd a’r cyffiniau sy’n awyddus i greu cerddoriaeth.

Bydd y cyrsiau technoleg cerddoriaeth yn defnyddio meddalwedd y gallwch ei lawrlwytho am ddim – bydd angen cyfrifiadur gydag o leiaf i3 o allu prosesi arnoch. Rydyn ni hefyd yn cynnig sesiynau gitâr, canu a theori cerddoriaeth – beth bynnag yw eich gallu neu’ch profiad, mae gyda ni sesiynau i’ch siwtio chi.

Os hoffech gymryd rhan yn y sesiynau yma, llenwch y ffurflen gofrestri (trwy’r ddolen isod).
https://forms.gle/2kk8QgSuSrZVGkkF8 Gan mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar y cyrsiau, mae gyda ni drefn ‘cyntaf i’r felin’ ar gyfer ceisiadau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s